Nederlands

Circulaire hoog-rendements geïntegreerde zonnepanelen

SolarNL creëert het innovatie-ecosysteem voor de ontwikkeling in Nederland van nieuwe Zon-PV-technologieën en de industrialisatie ervan. Het programma vormt een verdienvermogen van miljarden euro’s voor decennia in de toekomst. SolarNL is ingediend als innovatieprogramma bij het Nationaal Groeifonds (derde ronde, 2023).

Energie uit zonlicht (Zon-PV) zal een grote rol spelen in de energietransitie; wereldwijd staat Zon-PV op het punt te groeien naar de ‘terawatt’ schaal en in Nederland zal de opwekkingscapaciteit van Zon-PV groeien van 18 GWp in 2022 naar 100-250 GWp in 2050.

Innovatieprogramma

Het SolarNL programma ontwikkelt en industrialiseert drie innovatieve Zon-PV technologieën die elk concurrerend zijn op hun respectieve markten, naast de huidige mainstream Zon-PV technologie:

  • Hoog-rendements silicium heterojunctie ‘HJT’ cellen
  • Flexibele perovskiet folies
  • Op maat gemaakte Zon-PV producten voor integratie in gebouwen en automotive toepassingen.

Begroting

De totaalbegroting bedraagt 898,3 miljoen euro waarvan 586,3 miljoen euro door private financiering wordt gedekt. De gevraagde Groeifondssubsidie is 312,0 miljoen euro (35%). Parallelle publieke investeringen zijn 181 miljoen euro. Het programma is gericht op R&D en innovatie en kent een sterke ‘human capital agenda’. Het leidt tot een verwachte toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van 500-700 miljoen euro/jaar in 2031 en cumulatief 20-25 miljard euro in 2050. Daarnaast zal de lokale productie grote maatschappelijke baten opleveren en de strategische autonomie van onze energievoorziening versterken. Het voorstel is volledig in lijn met het versnellende momentum van beleidsmaatregelen op EU-niveau.

Consortium

Het Groeifondsprogramma wordt uitgevoerd door een sterk consortium van negen Nederlandse Zon-PV-bedrijven, zes universiteiten, NWO-Instituut AMOLF, TNO en een aantal hogescholen. Het programma versterkt het nationale Zon-PV-ecosysteem en draagt sterk bij aan het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 (Nederland klimaatneutraal). EZK ondersteunt en coördineert dit voorstel met het oog op de voorziene positieve bijdrage aan de energietransitie, de klimaatdoelstellingen en de opbouw van duurzaam Nederlands verdienvermogen.

7 maart 2023: Nationaal Groeifonds-voorstel SolarNL: plan voor grootschalige productie zonnecellen en zonnepanelen in Nederland

December 2022, Nederland kan gigawattfabriek voor zonnecellen krijgen, als investering niet naar Amerika verdwijnt – interview Mac Rechter, Solar Magazine

December 2022, Het is nog nooit zo interessant en spannend geweest als nu – interview Albert Polman, Solar Magazine